Fyzika ve filmech

-dlouhodobá maturitní práce z fyziky

Denní světlo

Stručně o filmu

Výbuch toxického odpadu způsobil zavalení tunelu spojujícího dvě části New Yorku. Přežila jen malá hrstka lidí, kterou se pokouší zachránit bývalý záchranář Latura (Sylvester Stallone).

Ukázka z filmu

K přeživší skupině nevede žádná bezpečná cesta. Všechny východy, únikové cesty z tunelu jsou zavaleny nebo velice nestabilní, takže neprůchodné. Vede jen jediná cesta a to přes čtyři velké větráky dodávající do tunelu vzduch. Větráky se podle scénáře filmu otáčejí rychlostí o velikosti 71,5 metrů za sekundu. Lze je přitom vypnout dohromady jen na 150 sekund. Poté se z bezpečnostních důvodu opět zapnou a již je nelze vypnout.

Galerie

Pohled na ventilátor již po jeho vypnutí. Jak je vidět, ventilátor se stále otáčí

Zachránci museli jednat a k zastavení ventilátoru použijí kovový předmět

Video ukázka

Upozornění: Váš prohlížeč patrně nepodporuje FLASH.

Vysvětlení

První rotující ventilátor po vypnutí přívodu elektrického proudu díky zákonu setrvačnosti stále velmi rychle rotoval. Za jednu minutu (to je čas, za který se opět první ventilátor zapne) by se tedy nemohl záchranář dostat přes tuto překážku. Proto našel velký ocelový klíč, který spolu se svým pomocníkem pevně přiložil ke kolu připojenému na rotující hřídel ovládající větrák a díky zvýšené odporové (resp. třecí) síle ventilátor zastavili. Lze vidět jiskry odlétávající z místa vzájemného dotyku klíče a kola větráku (na stejném principu fungují např. i kapesní zapalovače).

Zhodnocení

Je otázka, zda by vůbec zachránci velký ocelový klíč udrželi přiložený k rotujícímu kolu a zda by jim ho kolo nevyrazilo z rukou. Zřejmě je špatně také to, že ventilátory jsou celkem čtyři a všechny se vypnuly v jednu chvíli (první ventilátor se zapne opět za 60 s, druhý za 105 s, třetí za 135 s a poslední za 150 s). Tzn., že se druhý ventilátor zapne za 45 s od znovu zapnutí prvního, třetí za 30s od zapnutí druhého a poslední 15s od zapnutí třetího. Jistě jste nezapomněli, že první ventilátor zastavil pomocí třecí síly (ventilátor začali dva muži brzdit po uplynutí 2/3 z 60 s a v tu chvíli nebyl téměř vůbec zpomalený). Je potom divné, že když zachránce prošel prvním ventilátorem, všechny další už byly téměř v klidu.

Nástěnka

K tomu filmu ještě nikdo nevložil komentář.

Přihlaste se
© 2008, Fyzika ve filmech created by Meloun Jiri