Fyzika ve filmech

-dlouhodobá maturitní práce z fyziky

Program "Fyzika ve filmech"

O programu

Program Fyzika ve filmech slouží ke snadnému prohlížení fyzikálně zajímavých ukázek, které jsou příslušně okomentovány. Program bychom mohli rozdělit na 3 důležité části. První částí tohoto dělení je levé menu, které slouží převážně jako rozcestník mezi jednotlivými ukázkami. Druhou částí je spodní menu, které slouží k zobrazení informací o jednotlivých ukázkách (O filmu, Ukázka, Otázky, Úloha, Vysvětlení). Třetí důležitou součástí programu je centrální panel. Na tomto panelu se zobrazuje vše, co zvolíme z předchozích dvou menu. V programu je možno měnit velikost okna, avšak velikost obou menu se nezmění, pouze se zvětší prostor pro informace v centrálním panelu. Všechna data jsou uložena v databázi, ze které program při spuštění načítá data. Pro případnou úpravu dat vstupujících do programu bychom museli upravit data v databázi.

prostredi programu

Ovládání

Po spouštění programu se na centrálním panelu objeví úvodní text. Po případném přečtení již můžeme přistoupit k samotnému výběru ukázky. Existují dvě možnosti zvolení ukázky. V prvním případě klikneme na tlačítko „Vyberte film“ a v centrálním panelu se zobrazí seznam filmů, kde si snadno a přehledně zvolíme požadovaný film, ze kterého má být přehrána ukázka. Druhou možností je zvolení jednoho ze tří náhodných filmů, které jsou ve spodní části levého menu. Tyto filmy se generují vždy se spuštěním programu, či při kliknutí na tlačítko „Vyberte film“. Nyní se zobrazilo spodní menu. Po výběru filmu je aktivní vždy záložka O filmu. V centrálním panelu tedy vidíme informace o vybraném filmu a komentář k následující ukázce. Po přečtení můžeme přistoupit k Ukázce. Pro spuštění ukázky klikneme na tlačítko „Přehrát ukázku“ umístěné na centrálním panelu. Další záložkou je sada tématických otázek k právě zobrazené ukázce. Po zodpovězení každé otázky, se zobrazí krátké vysvětlení, proč platí či neplatí vaše odpověď. Na závěr se program vygeneruje hodnocení. Předposlední záložkou je Úloha. Zde je připravena jedna úloha vážící se tématicky ke zvolené ukázce. Součástí této úlohy je kompletní řešení, které je možno v případě potřeby otevřít. Poslední záložkou je záložka Vysvětlení. Zde je fyzikální rozbor dané filmové ukázky a komentář autorů. Pro výběr dalšího filmu stačí použít buď tlačítko „Vyberte film“ či jeden ze tří náhodně vygenerovaných filmů. Posledními tlačítky, o kterých zatím nebyla řeč, jsou tlačítka „Web“ a „Celkový test“. V případě kliknutí na tlačítko „Web“ se otevře v primárně nastaveném internetovém prohlížeči vašeho počítače naše internetová stránka, která souží jako možnost rozšíření informací uvedených zde v programu širší veřejnosti. Tlačítko „Celkový test“, jak již název napovídá, slouží k postupnému zobrazení všech otázek od všech filmů. Po ukončení testu se zobrazí výsledného hodnocení uživatelových znalostí.

Přihlaste se
© 2008, Fyzika ve filmech created by Meloun Jiri