Fyzika ve filmech

-dlouhodobá maturitní práce z fyziky

Závěr

Naše práce obsahuje fyzikální (i matematické) ukázky převážně z filmů, ale i ze seriálů. Každý „problém“ v ukázce jsme se snažili vysvětlit co nejlépe a stručně. Téměř u každé ukázky z filmu je stručný děj filmu, popis vybrané ukázky, který je doplněn obrázky zachycujících fyzikální jev apod. Dále následuje vysvětlení a zhodnocení celého fyzikálního (matematického) příkladu. Zhodnocení obsahuje, zda je obsah scény reálný či ne. Součástí každé ukázky je také sada otázek. Otázky jsme se snažili vymýšlet tak, aby co nejvíce souvisely s fyzikálním tématem v ukázce. Po otázkách je u většiny ukázek zadání úlohy s řešením na dané téma. K některým ukázkám se nám nepodařilo vymyslet úlohu, ať už z důvodu podobnosti ukázek nebo tématu v ukázkách. Práci jsme si vybrali proto, že si myslíme, že pomocí tohoto tématu lze přivést studenty k fyzice a to díky zábavné formě (ať už se jedná o sledování ukázek, vyplňování testových otázek atd.). Tato práce může kromě ponaučení posloužit také k pobavení. Práci by mělo být možné použít ve výuce fyziky jako doplněk probírané látky, zpříjemnění hodin fyziky atd. Náměty jsme brali ze všech možných filmů a seriálů. Je pravda, že ve výsledku je většina příkladů z filmů. Může se zdát, že ukázek není příliš mnoho, ale ono jenom sedět a koukat na filmy (kvůli nedostatku ukázek) a na konci filmu zjistit, že ve filmu vlastně nic fyzikálně vhodného nebylo, není příliš správné. Proto jsme se snažili ke konci práce místo přidávání ukázek spíše vylepšit již napsanou část (místo avizovaného koukání na filmy). Jedna možnost pro zlepšení práce v budoucnu je tedy přidělání nových příkladů z filmů, další možnosti jsou například rozvinout jednotlivé ukázky více do detailů. Některé použité obrázky se můžou zdát tmavé, nečitelné apod. Např. obr. 6 je tmavý proto, aby co nejlépe zachycoval postupné zhasínání světel: obrázek, kde už by byla všechna světla zhasnutá (= černá plocha), by nebyl pro demonstraci situace vhodný. Zkrátka u některých obrázků daná situace nedovolí pořídit kvalitní obrázek. Obsah v tomto dokumentu je pro zvýšení přístupnosti použit také ve výukovém programu „Fyzika ve filmech“ a na webových stránkách. Kvalita videa ve výukovém programu a na webových stránkách je přizpůsobena velikosti ukázek. To z toho důvodu, aby byly tyto formy zobrazení naší práce lépe dostupné.

Přihlaste se
© 2008, Fyzika ve filmech created by Meloun Jiri